Agenda Punten Jaarvergadering

terug naar overzicht

Zondag, 25 februari 2018

          

Agenda jaarvergadering 16 maart 2018 clublokaal Cafe de Vonkel Grubbenvorst 20.00 uur.

1.-Opening vergadering Voorzitter.

2.-Notulen laatst gehouden vergadering en jaarverslag (beide ter inzage op tafel).

3.-Financieel verslag Penningmeester.

4.-Verslag kascommissie en Decharge financieeel gebeuren (W.Janssen & A.Peeters).

5.-Bestuursverkiezing:
    Aftredend J.Borrego en C.Roeffen, beide heren herkiesbaar.
    Tegen kandidaten opgeven tot 10 maart bij voorzitter.

6.-Stand van zaken Viswater.

7.-Pauze peilloodactie.

8.-Nieuws wedstrijdcommissie.

9.-Rondvraag.

10.-Sluiting jaarvergadering.