Contributie 2023Senior contributie bedraagt € 60,00
Elders lid contributie € 40,00
Extra vergunning molenbeek € 12,50

Nachtvergunningen worden uitsluitend aan leden verstrekt!
Nachtvergunning € 15,00


Jeugd 8 t/m 10 jaar: €12,50
Jeugd 11 t/m 12 jaar: €22,50
Jeugd 13 t/m 17 jaar: €32,50
18 jaar en ouder: €60.-

Bestuurskosten Euro 5,-- te voldoen samen met contributiebetaling
  • Vergunningen opsturen Euro 7,50
  • Voor nieuwe leden berekenen we Euro 7,50 administratiekosten extra.

Contributie overmaken op onderstaand rekeningnummer.
Met duidelijke vermelding van naam en adres, ook als hij door anderen betaald wordt.
Op rekeningnummer NL02RABO0117703311 t.n.v. Hsv 't voorntje Grubbenvorst.