Contributie 2017


Leeftijd

Contributie

Extra vispas (sublid)*

Vanaf 18 jaar*

€ 55,-

€ 35.-     

T/m 17 jaar*

€ 36,-

Molenbeekvergunning**

€ 12,50

 

Nachtvisvergunning***

€ 15,-

 

Sponsoren vlonder

€ 32,50

1e jaar € 17,50 extra voor vervaardiging plaquette*    Voor nieuwe leden geldt een extra eenmalige bijdrage van € 7,50 voor de inschrijfkosten

**  De Land van Molenbeekvergunning geeft de vergunninghouder het recht in 9 regionale vijvers 
     zonder aankoop van een dagvergunning te vissen. 

*** van af 16 jaar en ouder, alleen voor leden
     Het volgend jaar komen er € 5.- bij voor de seniorleden en € 2,50 voor de jeugdleden tot 17 jaar

De contributie dient voor 31 mei te worden overgemaakt op rekeningnummer: NL02RABO0117703311(Rabobank), hierna vervalt automatisch het lidmaatschap.